Kto sme a aký je náš cieľ?

Občianske združenie Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z.  je dobrovoľné občianske združenie rodičov žiakov Základnej školy s materskou školou na ulici Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15 v Trnave, cieľom ktorého je podporovať vzdelávanie a výchovu žiakov ZŠ.

Aké je naše poslanie?

Poslaním RZ SUT na škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy.

Aké sú naše hlavné úlohy?

– podporovať vzdelávanie a výchovu žiakov a detí v rámci činnosti samotnej školy,

– podporovať záujmovú činnosť organizovanú prostredníctvom školy, a to predovšetkým odbornú, umeleckú a športovú,

– vyvíjať spoločenské a propagačné aktivity prinášajúce prospech pri vzdelávaní a výchove,

– materiálne podporovať školskú vzdelávaciu a výchovnú činnosť tak, aby sa zlepšovalo prostredie a vybavenie školy, ktoré môžu využívať žiaci tejto školy.

Aké sú naše orgány?

triedne aktívy (ďalej TA),  Rada rodičov (ďalej RR),  Výkonný výbor (ďalej VV),  Revízna komisia (ďalej RK).

Kto sa môže stať členom?

Členstvo v RZ SUT je dobrovoľné. Každý rodič dieťaťa navštevujúceho Základnú školu s materskou školou na ulici Nám. Slovenkého učeného tovarižstva 15 v Trnave má právo byť členom RZ SUT . Nárok na členstvo rodiča vzniká, keď sa jeho dieťa stane žiakom ZŠ. Členstvo rodiča v RZ SUT trvá len po dobu, kedy je jeho dieťa žiakom ZŠ. Členstvo v RZ SUT vzniká vyplnením Prihlášky za člena RZ SUT a následným zaplatením prvého členského príspevku. Zoznam členov RZ SUT vedie VV.

Milí rodičia

staňte sa aj Vy členom občianskeho združenia RZ SUT!

Prihláška

Uveďte ročník štúdia najmladšieho z Vaších detí navštivujúceho našu školu.

Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Zásady ochrany súkromia