Júnový Festival

S dobrovoľníkmi v našej Rade rodičov a po dohode s pani riaditeľkou sme pripravili pre deti našej školy Júnový festival.

Júnový festival pre deti našej školy

Obdobie od 21.6.2021-29.6.2021 v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Cieľom je ponúknuť deťom aktivity na spestrenie času po klasifikačnom období a využiť kontakty rodičov.

Kurzy sme zamerali prevažne na zdravie, ekológiu, kultúru, prírodu, šport, bezpečnosť na internete.

Deti si vyberú kurzy po dohode s triednym učiteľom, ktoré chcú absolvovať a požiadajú rodičov o zaplatenie. Ceny sú symbolické, s výnimkou divadla.

Výber je na deťoch, ale okrem deťmi vybraných kurzov by som chcela požiadať o rodičov podporu kurzov

 • Zdravé kompetencie v digitálnom svete (zameraný viesť deti k tráveniu času mimo počítača a pripravený so psychológom Alešom Bednaříkom, ktorý sa tejto téme venuje)
 • a Virtuálny svet a ako sa chrániť pred zlodejmi dát a hesiel (pripravovaný v spolupráci s firmou ESET).
  Oba sú vhodné pre II. stupeň. Dostali sme mimoriadne nízke ceny na tieto kurzy.

V prípade záujmu bude možnosť sa prihlásiť na kurz Výchova k zdravým komptenciám v digitálnom svete aj pre rodičov. Prosím, aby rodičia poslali email, že majú záujem o tento kurz a my ich budeme kontaktovať po preverení kapacít a možností realizácie a ak to Covid opatrenia dovolia. Potrebujeme však vedieť približný počet záujemcov aj kvôli cene. Info o kurze bude na stránke v najbližších dňoch.

Kompletný zoznam všetkých kurzov:

 • Zdravé komptencie v digitálnom svete
 • Kras a jaskyne Malých Karpát
 • Výučba ľudového tanca
 • Fit telocvik s fyzioterapeutom
 • Aktivity s Tvorsadom
 • Aeroklub Trnava prednáška ( 8-9. ročník)
 • Aeroklub Trnava exkurzia ( II stupeň)
 • Návšteva divadla Jána Palárika v Trnave
 • Divadlo s Agape ( 1.stupeň)
 • Kurz prvej pomoci
 • Virtuálny svet: „Ako sa chrániť pred zlodejmi dát“
 • Zdravá výživa ako jesť zdravo a neunudiť sa? – Baterkáreň
 • Kde končí odpad? (s praktickou aktivitou) – Baterkáreň
 • Vymeňme si! – Baterkáreň
 • Ako pomôcť prírode – Baterkáreň
 • Separovanie – Baterkáreň
 • Druhá šanca veciam – Baterkáreň
 • Výroba prírodnej kozmetiky napr. vyroba mydla – Baterkáreň

*Prihlášku na kurzy vypĺňa triedny učiteľ*

V prípade otázok nech píšu na email obcianskezdruzenierzsut@gmail.com

Informácie o kurzoch budú zverejnené na našej stránke v najbližších dňoch: https://www.rzsut.sk/ a na facebooku.

Letáky: