Zápisnica Dňa 1. decembra 2021

Dňa 1. decembra 2021

Zápisnica

Schôdza sa konala online. Prítomní: 20 dôverníkov z 33 tried, pani riaditeľka Mgr. Žofia Halásová, zástupkyňa I. stupeň pani Mgr. Janette Omastová Novotná, pre II. stupeň Mgr. Alica Baranová, Ing. Martina Poliačiková.

Agenda

  1. Informácia o členskom príspevku na ZŠ Angely Merici a Spartakovskej. Výkonný výbor pripraví analýzu členských príspevkov na ostatných trnavských základných školách ako podklad na diskusiu o členskom príspevku na budúci školský rok.

Aktivita pre dôverníkov: poslať link a informáciu o členskom príspevku na ostatných trnavských základných školách

Aktivita pre VV: konsolidovať informácie a pripraviť podklad na budúcu schôdzu

  • Hlasovanie o návrhu rozpočtu: verzia zo školy a verzia upravená p. Poliačikovou. Výsledky hlasovania: Hlasovania sa zúčastnilo 20 osôb. 70% Odsúhlasilo verziu upravenú p. Poliačikovou. Obe verzie sú súčasť prílohy.
  • Potreba ďalších finančných príspevkov, viď tabuľka, oslovíme rodičov ZŠ o dobrovoľný príspevok na konkrétne potreby školy cez maily a web. Zmena: pani riaditeľka bude financovať športové náčinie a digitalne programy cez štátny rozpočet.
Športové náčinie500 Eur
Priestor na bicykle2000 Eur
Digitálne výučbové programy600 Eur
  • Komunikácia – stručná, bodová, názory diskutujeme a vymieňame si poznatky a skúsenosti, podnet na diskusiu prosím zasielajte VV na mail a nie v rámci hromadných mailov, téma bude diskutovaná na Rade rodičov.
  • Otázky od rodičov a zo školy

Testovanie žiakov pomocou AG testov – áno, bude možnosť si doobjednať testy všetkými rodičmi

Dieťa zostáva doma v prípade pozitívneho AG testu

Konkrétne sťažnosti ohľadom stravy a hygieny – prosím kontaktovať pani riaditeľku čo najskôr

  • Výber členského príspevku cez internetbanking: prebehol bez problémov, radi by sme vyberali príspevok výhradne cez IB s minimum hotovostného výberu vzhľadom na: jednoduchosť, bezpečnosť, úsporu času.

Prosím dôverníkov, aby zaslali na mail stručnú informáciu o výbere príspevku: počet rodičov čo zaplatili, počet rodičov, koľkí nezaplatili, a aby oslovili neplatičov v prípade, že majú výber menej ako 95% zo všetkých rodičov triedy.

Tento príspevok je zameraný na podporu školy a aktivity detí, viď návrh rozpočtu. Za všetky minulé roky rodičia podporovali školu a svoje deti na škole. Úspešnosť výberu v minulosti viac ako 95%.

  • Ponuka rôznych inovatívnych učení: Tento typ učení si vyžaduje čas na prípravu. Ponuky je možné zasielať na školu, na pani riaditeľku, ale je potrebné rešpektovať školu, či sa pre dané učenie rozhodne. V súčasnosti máme pandémiu.
  • Správa o hospodárení zaslaná v osobitnom maili. VV ju bude diskutovať ešte s hospodárkou a bude zverejnená na webe.

Aktivity:

Aktivita pre dôverníkov: poslať link a informáciu o členskom príspevku na ostatných trnavských základných školách.

Aktivita pre VV: konsolidovať informácie o členkých príspevokoch a pripraviť podklad na budúcu schôdzu

Prosím dôverníkov, aby zaslali na mail stručnú informáciu o výbere príspevku: počet rodičov čo zaplatili, počet rodičov, koľkí nezaplatili, a aby oslovili neplatičov v prípade, že majú výber menej ako 95% zo všetkých rodičov triedy.

Potreba ďalších finančných príspevkov, viď tabuľka, oslovíme rodičov ZŠ o dobrovoľný príspevok na konkrétne potreby školy cez maily a web.

VV bude Správu o hospodárení diskutovať ešte s hospodárkou a bude zverejnená na webe.

Zápisnicu vyhotovila Martina Poliačiková.

Pre štatutárne účely zvolení členovia orgánov poskytnú dátum narodenia do zápisnice pri podpise.

Podpisy a dátum podpisu, dátum narodenia pre tretie strany (napr. Banky)

Predseda VV

Podpredseda VV

Predseda Revíznej komisie