Kandidáti do Rady školy 2022

Dobrý deň,

Radi by sme Vám po dohode s vedením OZ RZSUT – rodičovské združenie našej základnej školy, predstavili kandidátov do volieb rady školy

Prečo vybrať našich kandidátov?

Naši kandidáti reprezentujú vôľu celého rodičovského združenia. Budú hájiť záujmy Rady rodičov teda Vás. Individálny kandidát nemusí byť členom, ani dôverníkom a jeho kandidatúra nie je schválená našim združením. Preto si myslíme, že ponúkame lepšiu a demokratickejšiu alternatívu.

Naši kandidáti:

  1. Maria Rizzi

Štúdium

Univerzita Komenského, Špeciálna Pedagogika
Univerzita degli studi di Padova, Vývojová Psychologia,

Dobrovoľná výchovná činnosť v škole pre mentálne postihnuté deti, Opera di San Francesco, Vicenza, Taliansko
Kurz Efektívneho rodičovstva, Paolo Mazzetto, Castelfranco Veneto, Taliansko
Kurz Komunikačných zručností rodičia VS deti, Castelfranco Veneto, Taliansko
Kurz Starostlivosti o zverené deti, Riese Pio X, Taliansko
Kurz Pet therapy, Portogruaro, Taliansko
Školenie „Intergeneration“, zamerané na vytváranie priestorov pre seniorov v spolužití s deťmi v predškolskom veku, podľa vzoru Providence Mount St. Vincent

Zamestnanie
-MZV SK
-iné
-Zodpovedná koordinátorka logistiky pri presunoch osôb a vecí

Ciele

Upevňovať a rozvíjať harmonické medziľudské vzťahy v prostredí, v ktorom žijem. Pomáhať vytvárať priestor v rámci školy, kde pedagogovia a deti nájdu ideálne podmienky na výuku a štúdium.

2. Kristián Kolev

Kristián Kolev

Dobrovoľníctvu sa venujem v rámci RZSUt už dva roky ako podpredseda Rodičovskej Rady. Mojou funkciou je okrem iného správa internotovej stránky a sociálnych sietí. Aktívne som sa podieľal na organizácii a výbere prednášajúcich na Letný Festival pre deti našej ZŠ 20/21

V tomto roku plánujeme ďaľšie aktivity pre našich študentov a možno a snáď aj pre aktívnych rodičov s chuťou zapojiť sa. Zároveň sa snažím informovať RR o možnosti získania grantov, či predkladám návrhy aj na možnosti získavania iných finančných zdrojov pre našu školu. Napríklad formou reklamy a propagácie. Tiež sa ako triedny dôverník podieľam na spolurozhodovaní ako a kde tieto prostriedky využiť pričom uprednostňujem ich využitie v prospech detí.

Z osobného života som Študoval som Ekonómiu a managment na VSP v Ostrave, teraz rekonvalescenčne študujem ESPO FSF UCM.

Pracujem v oblasti stavebníctva, ale v papierovej forme – robím Inžiniering, teda vybavovanie stavebných povolení a agendy stavebných, územných, kolaudačných (atď) konaní. Vedomosti a skúsenosti z pracovnej oblasti aplikujem na naše Oz RZSUT, napríklad pri už spomínanej správe webu www.rzsut.sk, na ktorom nájdete informácie o našej činnosti.

zamestnanie: Inžinierska činnosť

Cieľ – Príjemné vzdelávacie prostredie detí a spokojnosť ich rodičov.