Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z. , Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava

Dňa: 25.1.2024

Zápisnica

Schôdza sa konala prezenčne. Prítomní: 20 dôverníkov z 33 tried, riaditeľ školy PhDr. Vladimír Palkovič, zástupcovia riaditeľa školy a VV Rady rodičov Kristián Kolev a p. Dália Šaškovičová

Agenda

Schválenie celkového rozpočtu na školský rok 2023/24

Schválenie položiek rozpočtu: Programovateľný robot na výučbu IT a 140 na triedu pre účel ľubovolného využitia v rámci dohody triedy.

Pripomienky z tried: v prílohe

Hlasovanie

Počet prítomných 20

Schválenie rozpočtu: Za 20, proti 0

Schválenie robota: Za 20, proti 0

Schválenie 140 EUR na triedu: Za 20 proti 0

Zápisnicu vyhotovil Kristián Kolev.

Podpisy, dátum narodenia a dátum pospisu

Predseda VV…………………………………………… Dátum narodenia…………………………..Dátum podpisu:

Podpredseda VV……………………………………….Dátum narodenia…………………………..Dátum pospisu:

Predseda Revíznej komisie………………………… Dátum narodenia…………………………..Dátum pospisu:

Pripomienky:

3.A / aby sa rozdelili termíny rodičovských združení – prvý aj druhý stupeň

4.D / Jožko Drábik – riešenie.

2.A / návrh dať na začiatku roka triednym učiteľom budget napr.150eur– zahrnúť do rozpočtu

9.B / bez pripomienok

9.A / bez pripomienok

8.B / bez pripomienok

3.D / bez pripomienok

8.D / bez pripomienok

7.B / otázka sprísnenia bezpečnostných opatrení vzhľadom na udalosti v Prahe. Ďalej sa rodičom sa nepáči, ako učitelia dávajú hodnotu-váhu známkam. Nie je možnosť opraviť si zlú známku.

4.B / otázka, či budú deti v piatom ročníku na Impaku

7.A / otázka, či môžu využívať športové ihrisko po vyučovaní počas družiny

1.D / prečo nemôžu deti nosiť mobily do školy – zákaz od pána riaditeľa. Dalej či sa dá včas/skôr informovať o plánovanej písomke

2.B / pani učiteľka dala polročnú písomku z matematiky počas hodiny, kedy zastupovala slovenčinu a matematika nebola v rozvrhu

7.C / či bude zber papiera, návrh na zber gaštanov, pomarančových šupiek, šípky… Dalsia otazka, či bude rodičovské združenie ohľadom lyžiarskeho výcviku. Dalej otázka, či príde nový triedny učiteľ a áno, príde nová pani učiteľka od februára.

6.D / otázka ohľadom parkovania pred školou, otázka jednosmerky pred školou. Toto je ale žiaľ otázka na mesto. Opät otázka ohľadom zákazu nosenia mobilov do školy.

5.C / pochvala pre pani učiteľku Horváthovú, akým spôsobom vyučuje biológiu. Navrhujú školenie podľa „Škola líného učiteľa“. Ďalej otázka, či je na Impaku dozor, pretože siedmaci tam chodia a chodili po triedach. Mali menný zoznam detí a vysmievali sa im. Dieťatu zmizol z Impaka mobil, našiel sa v autobuse. Otázka, či a kedy sa budova zamyká, či sa môže dostať niekto cudzí do budovy.

6.C / bez pripomienok

9.C / do akého termínu možno požiadať o asistenta. Otázka, či bude nejaké školenie na škole, napr. finančná gramotnosť, šikana, sexuálna výchova, atď.. Po odpustení vody ostávajú v umývadle čierne usadeniny. Pozrú sa na to.

Info od pána riaditeľa:

Bude spravená náhmatková kontrola na drogy – prítomnosť psovodov a polície.

Na druhom stupni je problém s ničením dverí na WC.

Zákaz používania mobilov v škole. Bude sa prísne trestať. Poznámky, pokarhanie riaditeľom, atď..

Prosba od kolegov, teda učiteľov: písať dez Edupage učiteľom počas pracovnej doby. Nie neskoro poobede, večer..

Téma skrinky: škola vypracovala projekt. Z ministerstva prišla správa, že projekt bol zrušený.

Zobraziť náhľad v novej karte(otvára sa na novej karte)

Téma robotika: je vypracovaný projekt. Návrh na dva roboty, dajú sa do dvoch učební. ZRPŠ má prispieť sumou cca 2600eur, aby sa to mohlo odštartovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *