Kontakt

Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z. , Nám. Slovenského učeného tovarišstva 1206/15, 917 01 Trnava

IČO: 53413521

IBAN: SK56 0900 0000 0051 7676 9297

E-mail: obcianskezdruzenierzsut@gmail.com

Predseda Výkonného výboru: Kristián Kolev

Podpredseda Výkonného výboru: Ing. Martina Poliačiková

Predseda Revíznej komisie: Dália Šaškovičová

Hospodár: Monika Žitňanská

Dôverníci jednotlivých tried:

1.AIng. Ľubica Lajdová
1.BMgr. Jana Balažovičová
1.CIng. Mgr. Andrej Kramár
1.DMgr. Martina Horváthová
2.AIng. Roman Ružarovský PhD.
2.BDaniela Masaryková
2.CIvar Vacula
2.DIngrid Štefanovská
3.AMgr. Renáta Mečírová 
3.BPharmDr Ivana Šupolová
3.CJUDr. Lucia Sukopová
3.DMária Slezáková
4.AKristián Kolev
4.BMiriam Čaposová
4.CKatarína Šedivá
4.DMonika Slovaková
5.AJUDr Vladimira Liptáková
5.BMartina Pontesová
5.CPetra Janošíková
5.DAlexandra Krchnaková
6.A Mgr. Denisa Lazíciusová
6.BPhDr. Dália Šaškovičová
6.CJana Štrbová
6.DMária Rizzi
7.AMgr. Silvia Mokošáková
7.BRozália Paldanová
7.CMartina Čavajdová
7.DJana Vachanová
8.AZlatica Sersenová
8.BIng. Renáta Hužičková
8.CIng. Martina Poliačiková
9.AErik Lovás
9.BJUDr. Ivana Slaninová LL.M.
9.CEva Princová