Rozpočet na rok 2020/2021

Rozpočet RR pri ZŠ s MŠ v Trnave, NSUT 15 v šk.roku 2020/2021V2 Režia
 
1Modernizácia uč. pomôcok  – ŠKD700
   – 1.stupeň1000
   – 2.stupeň1000
2Ceny žiakom za úspechy v olympiádach250
3Rozlúčka žiakov 9.ročníka, testovanie 5., 9. roč.150
4Úprava areálu – výsadba200
5Vybavenie lekárničky50
6Športové akcie poriadané Kalokagatiou200
7Záujmové útvary,turist.akcie,cestovné  a vstupné pre učiteľov na akcie                             200
8Materiál na drobné opravy0
9Nákup materiálu na výzdobu budov290
10Fotografie na reprezentáciu50
11Deň detí, vianočné akcie300
12Deň zdravia, Deň športu100
13Toner do tlačiarne, literatúra na informatiku,papier536
14Knihy do žiackej knižnice300
15Poplatok – Neinvestičný fond60
16Odmena žiakom za zber papiera, za aktivity mimo súťaží200
17Športové náčinie350
18Odborné knihy a príručky pre pedagógov, metodiky100
19Odmeny žiakom za výborné vých.vzdel.výsledky a reprezentáciu ZŠ v súťažiach700
20Nákup zariadenia do tried1500
21Režijné náklady občianskeho združenia (kolky, bankové poplatky, poštové poplatky)200
22Sledovanie dochádzky pomocou čipov0
SPOLU: 8436

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *