Zápisnica z RR zo dňa 5. októbra 2020

Ustanovujúca schôdza

V 32 triedach boli zvolení 32 dôverníci triedy.

Online účastníci: 23 dôverníkov, zástupca školy pani riaditeľka Žofia Halásová, Martina Poliačiková (predsedkyňa za šk. Rok 2019/2020), Tomáš Naňo (kandidát do VV)

Ustanovujúca schôdza sa konala online kvôli zhoršenej pandemickej situácii na Slovensku. Schôdzu viedla Martina Poliačiková, predseda Rady rodičov zvolený v školskom roku 2019/2020.

Agenda

 1. Pani Poliačiková informovala o ukončených aktivitách uložených Radou rodičov v minulom školskom roku a o teste platby členského príspevku cez IB:

1.1. zrušenie bankového účtu vedeného pod SRRZ (účet bol zrušený k 21. septembru 2020, žiadosť bola banke komunikovaná koncom augusta),

1.2. vystúpenie zo SRRZ k 31. augustu 2020 (SRRZ poslala potvrdenie  30. septembra 2020),

1.3. informácia o teste platby dobrovoľného rodičovského príspevku internetbankingom: platba členského poplatku je možná za nasledovných podmienok: triedny dôverník alebo iná osoba poveraná triedou urobí konsolidáciu za triedu, učiteľ poskytne zoznam žiakov triedy, platobný príkaz bude obsahovať meno žiaka, triedu a potvrdenie o platobnom príkaze bude doručené emailom dôverníkovi, resp. inej osobe poverenej triedou. Potvrdenie o vykonanej platbe je potrebné, lebo konsolidácia sa robí na úrovní učiteľa (hotovosť) a dôverníka (internetbanking),

1.4. Správa o hospodárení (príloha k zápisnici, prezentácia)

2. Hlasovanie o založení občianskeho združenia s názvom Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z.:  Počet hlasov schvaľujúcich založenie občianskeho združenia: 22 z 32

3. Hlasovanie o stanovách nového občianskeho združenia, počet hlasov schvaľujúcich stanovy 26 z 32 (okrem online učastníkov, sa pridali aj ďalší dôverníci)

4. Voľby do orgánov občianskeho združenia

Voľba predsedu VV Martina Poliačiková, počet hlasov 22 z 32

Voľba podpredsedu VV Kristian Kolev, počet hlasov 22 z 32

Voľba hospodára VV Monika Žitňanská, počet hlasov 21 z 32

Voľba tajomníka VV Miriam Čapošová, počet hlasov 22 z 32

Voľba predsedu RK Tomáš Naňo, počet hlasov 22 z 32

5. Schválenie nákupu hnuteľného majetku pre školu v hodnote 2500 Eur, počet hlasov schvaľujúcich nákup 22 hlasov z 32

6. Pripomienky z tried

 • momentálne pani riaditeľka neplánuje rozdeliť vstupy, deti sú chránené rúškami
 • niektoré krúžky sú ponúkané iba pre kolektív jednej triedy, niektoré krúžky sú ponúkané ako zmiešané z viacerých tried, je na rodičovi, či dieťa do zmiešaného krúžku prihlási
 • požiadavka kurzu angličtiny pre 1. stupeň, pani riaditeľka prisľúbila, že sa spýta voľných učiteľov angličtiny
 • ŠKD triedy sú spajané maximálne dve triedy,a to od začiatku školského roka v súlade s hygienickými nariadeniami o kolektívoch
 • momentálne časové nastavenie obedov sa nebude meniť (už bolo niekoľkokrát diskutované, toto je zatiaľ najlepšie riešenie pre oba stupne)
 • online vyučovanie je možné zo dňa na deň, podľa pandemickej situácie
 • časy zvonenia v edupage rozdielne ako reálne časy zvonenia – pani riaditeľka prisľúbila, že skontroluje edupage
 • časť členského prípsevku za minulý rok sa nebude vracať, pretože škola má zvýšené náklady spojené s hygienickými opatreniami
 • Rada rodičov prosí dôverníkov, aby požiadali rodičov neparkovať a neblokovať autami vstup do školy
 • Pripomienky, ktoré budú diskutované na nasledujúcej schôdzi: možnosť znížiť rodičovský príspevok pre rodiny s väčším počtom detí, možnosť zvýšiť rodičovský príspevok na nasledujúci školský rok,  možnosť zavedenia čipov pre vstup do školy

7. Pripomienky z tried

Uložené aktivity: preverenie GDPR pre RR, VV a RK, príprava prihlášky a GDPR pre členov, sprievodný list pre rodičov

Predbežný termín budúcej schôdze 23. november 2020

Podpis predsedu VV RZ SUT

Podpis podpredsedu VV RZ SUT

Podpis predsedu RK RZ SUT

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *