Zápisnica zo dňa 17. mája 2021

Online účastníci: 18 dôverníkov, zástupca školy pani riaditeľka Žofia Halásová, Martina Poliačiková (predseda VV), Tomáš Naňo (predseda RK),

Celkový počet dôverníkov: 32

Hlasovanie prebehlo elektronicky.

Schôdza sa konala online kvôli zhoršenej pandemickej situácii na Slovensku. Schôdzu viedla Martina Poliačiková, predseda VV RZ SUT.

Agenda

  1. Úvod (prezencia)
  2. Informácia o ukončenych aktivitách
    1. Bankový účet bol otvorený s dispozičným právom pre hospodára a pre predsedu VV
    1. GDPR bolo zverejnene na webovej stránke
    1. Tvorba webovej a FB stránky
    1. Bolo spustené prihlasovanie členov online, v súčasnosti evidujeme okolo 200 prihlášok. Stav poskytne predseda k 1.9.2021.
    1. Bola kontaktovaná autobusová spoločnosť Arriva s prosbou, aby autobusy neparkovali na ulici Parašutistov kvôli nebezpečným situáciam. Arriva odpísala, že komunikuje s mestom dlhodobo o zvýšení bezpečnosti v okolí školy, zatiaľ však neúspešne.
  3. Otvorené aktivity: viac platieb cez internetbanking, harmonizácia/zjednotenie správy o rozpočte vs správe o hospodárení – diskusia v pláne máj/jún 2021
  4. Správa o použití finančných prostriedkov (p. Poliačiková, Príloha č. 1 k zápisnici)

Aktuálny zostatok k 22.5.2021 : 6525,24 EUR

Pohyby na účte: Nákup didaktických pomôcok, hudobných a matematických pomôcok, bankové poplatky, viď Príloha: Správa o hospodárení

  • Správa o revíznej kontrole (p. Naňo, Príloha č. 2 k zápisnici): Bude dodané
  • Granty: žiadosť o grant na TTSK nebola úspešná, žiadosť o grant vo výške 700 Eur od ZSE bola úspešná na športové pomôcky
  • Júnový festival – info o festivale, o možnostiach prihlásenia, prosba o pomoc dôverníkov, všetko je na webe.

Hlasovanie o príspevku 1 Eur zo ZRPS: Zúčastnilo sa: 23. Súhlasilo: 16. Nesúhlasilo: 7.

Prezentujúci budú mať očkovanie, alebo platný antigénový test, prípadne iné požiadavky regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Akcia sa uskutoční len v prípade, že to pandemická situácia dovolí. V prípade, že 1-3 žiaci z triedy nebudú môcť zaplatiť vstupné, prosím kontaktujte predsedu VV (Poliačiková). Predseda ešte odobrí akciu v súlade s Covid obmedzeniami s regionálným úradom verejného zdravotníctva.

  • Pripomienky z tried:
    • Alergény v Edupage: veľmi neprehľadne zverejnené. Odpoveď: Vo štvrtok treba prísť za vedúcou jedálne a prediskutovať jednotlivé alergény s ňou.
    • Prosím preveriť možnosť, aby sa pracovné zošity z angličtiny kupovali v júni a nie v septembri. Pani riaditeľlka potvrdila preverenie.
    • Deti nemali cez online vyučovanie informatiku, ktorá mohla byť využívaná na vysvetlenie ako pracovať s programom Teams. Odpoveď: Škola nedostala školenie k programu Teams, takže takéto školenie nemohla ani poskytnúť deťom. Keďže žiaci pracovali s počítacom celú online dobu, nebolo potrebné zadávať ďaľšiu hodinu informatiky.
    • Prečo sa deti neučili podľa existujúceho rozvrhu 1:1, ale boli im odobraté hodiny?Odpoveď: Ministerstvo školstva, Pedagogický ústáv stanovili počet online hodín, škola tieto hodiny ešte aj navýšila.
    • Je možné, aby učitelia jednotlivých predmetov odporučili vhodné online zdroje s (i) atraktívnou možnosťou zopakovania si učiva, ktoré si mali deti osvojiť v tomto ročníku; (ii) možnosťou zmysluplného pretestovania svojich znalostí? Zdrojov na webe je kopa, ako rodičia ich však nedokážeme efektívne vyhodnotiť. Odpoveď: Pani riaditeľka preverí s vyučujúcimi.
    • Stravovanie: Je možné poskytnúť deťom soľ na dochutenie jedla? Odpoveď: jedlo spĺňa normy, soľnička je pri deťoch zakázaná, soľ nemôže byť poskytnutá voľne na stoloch vzhľadom na vek detí, je možné na zodpovednosť rodiča deťom pribaliť soľ.
    • Stravovanie: Vlasy v strave. Odpoveď: Prosím nahlásiť vlasy v strave dozornému personálu.
    • Hygiena na toaletách. Toalety sú umývané po každej prestávke. Rodičia majú deťom pripomínať správne hygienické návyky. Konkrétne sťažnosti adresovať na riaditeľku.
    • Prečo sa nevyučovala angličtina? Odpoveď: Angličtina nie je povinná pre 1. a 2. Ročník
  • Pripomienky zástupcov školy: dvor bude financovaný z európskych fondov. Otázky adresovať na primátora. Úspešnosť online výučby veľmi vysoká, iba 4 deti sa nepripojili zo cca 770 detí.
  • Prosím zdieľajte v rámci triednych aktív, že hľadáme nasledovných dobrovoľníkov na výpomoc: Pomoc s webom (grafická plus jazyková úprava), Pomoc s tvorbou a aktualizáciou zoznamu členov, Poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní pre občianske združenie
  • Smerovanie združenia – Budovanie dôvery, diskusia nabudúce stretnutie.
  • Budúca schôdza: koniec septembra 2021

Uložené aktivity:: viac platieb cez internetbanking, harmonizácia/zjednotenie správy o rozpočte vs správe o hospodárení, revízna správa, stav členstva k 1.9.2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *